אנשים כמוני לא מתחתנים

אנשים כמוני לא מתחתנים ולא נשארים באותו המקום
הם לומדים ליהנות מהעולם בדרך הקשה
הדרך שהובילה משארלוויל לפריז
ודקרה את רגליו היחפות של רמבו לכל אורכה
באופן בלתי מתוכנן ועצמאי לחלוטין
הוא יצא מן הבית כי ידע
שמשוררים לא נשארים
הם לא בונים את חייהם סביב רעיון אחד
מדינה או אלוהים
למרבה הצער והבושה
אלא חיים כמו מים בדרכם אל הים

אנשים כמוני נשפכים יום אחר יום
מחלום לערות לדמיון לזיכרון
ויוצאים להם שירים גם אם הם לא שמים לב
לורד ביירון לא ידע שימות ביוון
ואפילו לא מידי הכובש הטורקי
הוא הלך בכל זאת להילחם
כי רק שם מרגישים את טעם החיים
ואני שכל חיי מדבר עם הרוח
רוקד עם הים וכותב על עננים
אנשים כמוני לא מתחתנים
ולא מתכננים את השנים הבאות
וגם לא את אלה שחלפו כבר

הם רק זזים עם הזמן
שורדים סופות
לא עובדים מצהריים עד ערב
לא מתחייבים לכסף
מעניין אם הם מתחרטים
אולי כל האנשים שהם כמוני
רצו בעצם להיות אנשים רגילים

א' בתשרי תשע"ז